Praktijkinformatie

Raadplegingen, een afspraak maken

Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD (Globaal Medisch Dossier). Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing ‘op maat’ te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier (GMD) voorziet het RIZIV een vergoeding. Eenmaal het GMD in orde is gebracht, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Uitslagen onderzoeken en inlichtingen
Indien u belt voor een uitslag van een onderzoek, dan doet u dit best tijdens de beluurtjes.

Voorschriften en attesten
Voorschriften en attesten worden om deontologische redenen uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Tarieven
De arts van De Doktershoek is geconventioneerd en hanteert de RIZIV-tarieven. Het Derde Betaler Systeem wordt toegepast. In dit geval betaalt de patiënt enkel per remgeld.

Betaal bij voorkeur niet cash. De Doktershoek biedt de mogelijkheid te betalen via de  apps van de meest voorkomende banken.

Indien U geen gebruik kunt maken van een van bovengenoemde apps kan ook het derde betalersysteem toegepast worden.