Praktijkinformatie

Raadplegingen, een afspraak maken

Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD (Globaal Medisch Dossier). Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing ‘op maat’ te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier (GMD) voorziet het RIZIV een vergoeding. Eenmaal het GMD in orde is gebracht, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Uitslagen onderzoeken en inlichtingen
Indien u belt voor een uitslag van een onderzoek, dan doet u dit best tijdens de beluurtjes van de desbetreffende arts.

Voorschriften en attesten
Voorschriften en attesten worden om deontologische redenen uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Beluurtje tussen  16.30-17.00h
Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor de arts als de patiënt. Voor resultaten of kort advies kan u uw arts contacteren tijdens het beluurtje, tussen  16.30h en 17.00h. en tijdens beluurtjes zoals in de online agenda aangegeven.
Op maandag en vrijdag beantwoordt dokter Reulens telefoons van het beluurtje en op dinsdag en donderdag  dokter Geerits.

Tarieven
De artsen van De Doktershoek zijn geconventioneerd en hanteren de RIZIV-tarieven. Het Derde Betaler Systeem wordt toegepast. In dit geval betaalt de patiënt enkel per remgeld.

Betaal bij voorkeur niet cash. De Doktershoek biedt de mogelijkheid te betalen via diverse apps zoals:

googlepay
Bankcontact
Payconiq

Indien U geen gebruik kunt maken van een van bovengenoemde app kan ook het derde betalersysteem toegepast worden.