Patiënteninformatie

DRINGENDE ZORGEN

Voor dringende zorgen kan u contact opnemen via praktijktelefoon 089-492703.
Bij vermoeden van een levensbedreigend situatie ook de hulpdiensten verwittigen op het nummer 112.

Voor dringende zorgen  buiten de praktijkuren kan u contact opnemen met de wachtdienst.

WACHTDIENST

Huisartsen wachtpost www.lmnzuidoostlimburg.be

Nacht : na 19.00 h tot 8.00 h ‘s morgens.
Wachtdienst bereikbaar op 089-590059

Weekend : vrijdagavond vanaf 19.00 h tot maandag 8.00 h ‘s morgens.
Wachtdienst bereikbaar op 089-590059

Feestdag : avond voor de feestdag 19.00h tot dag na de feestdag 08.00 h ‘s morgens.
Wachtdienst bereikbaar op 070 246 246.

APOTHEEK

Apotheek van wacht: www.apotheeklimburg.be
Na 22.00h tel 078-051733

KOM OP TEGEN KANKER

Kom Op tegen Kanker is bereikbaar via www.kankerlijn.be
Telefonisch bereikbaar via gratisnummer 0800/35445