De Doktershoek

De Doktershoek
Vanaf 1 januari 2018 is dokter Marina Geerits een samenwerking aangegaan met dokter Marie-Anne Reulens  onder de naam ‘De Doktershoek’ in Beverst.
Deze samenwerking bundelt de ervaringen als huisarts en bedrijfs-preventiearts.
Ook maakt de samenwerking  meer tijd beschikbaar voor patiëntenzorg  en de noodzakelijke  rusttijd voor de artsen. 

Wat is de doelstelling van samenwerken in De Doktershoek?

Het is onze overtuiging dat samenwerken in een groepspraktijk nuttig is. We delen onze ervaringen, overleggen regelmatig en bespreken moeilijkere medische problemen tijdens ons praktijkoverleg. Door onze kennis te bundelen proberen we u optimaal te helpen.

  • We dragen gezamenlijk zorg voor ons patiëntenbestand.
  • Door het globaal medisch dossier zijn de artsen steeds op de hoogte van uw volledige medische voorgeschiedenis.
    •  het (beurtelings) consulteren van beide huisartsen is hierdoor geen probleem.
    •  er wordt onderling overleg gepleegd.
  • Elk van de artsen bouwt zo een vertrouwensrelatie met u op.
  • Samen zorgen we voor kwaliteit en continuïteit in de praktijk.