Afspraak maken

In verband met een patiëntenstop worden enkel afspraken aanvaard van patiënten die reeds een Globaal Medisch Dossier in  De Doktershoek hebben.

Klik op onderstaande knop en boek in de agenda het meest geschikte tijdstip :

  • Vermeld bij uw afspraak uw contactgegevens (zodat wij u kunnen verwittigen indien de afspraak om dringende reden moet verplaatst worden).
  • Vermeld ook de specifieke reden van consultatie (ECG, wratten, gynaecologisch onderzoek, hechting, gesprek etc.)
  • Maak steeds 1 afspraak per persoon (boek 2 opeenvolgende afspraken voor consultatie met 2 personen).
  • Kom tijdig op uw afspraak!
  • Informeer ons als u door onvoorziene omstandigheden te laat komt.
  • Annuleer  uw afspraak tijdig online of telefonisch als u niet zal komen.
  • Verschijnt u zonder verwittiging NIET op de afspraak dan wordt hiervoor 20€ aangerekend bij uw volgend bezoek.

Acuut zieke patiënten
Bent u acuut ziek en u vindt online  geen vrije afspraak meer, bel dan naar de praktijk 089-492703.

Huisbezoeken
Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch (dus niet online) worden aangevraagd. Vraag huisbezoeken voor 10 uur aan.

Huisbezoeken zijn voorbehouden  aan zwaar zieke of minder mobiele patiënten.

Meerdere problemen, een vervolgafspraak
Bij meerdere problemen is het niet altijd mogelijk om alles af te handelen in de voorziene tijd. We noteren dit in uw medisch dossier en zullen u een vervolgafspraak voorstellen.

Identiteitskaart
Toon steeds uw identiteitskaart. Deze is  o.a. nodig voor de actualisatie van uw Elektronisch Medisch Dossier (EMD) en het nakijken van uw verzekeringsstatuut.

Medicatieschema
Breng ook uw medicatieschema mee op raadpleging.