Home

Vanaf 1 januari 2018 is de huisartsenpraktijk van dokter Marina Geerits een samenwerking aangegaan met dokter Marie-Anne Reulens.

Deze groepspraktijk heet

De Doktershoek

De Doktershoek is gevestigd te Beverst, Vijverstraat 4.

Vanaf 1 november 2019 zijn tijdelijk geen raadplegingen mogelijk bij  Dokter Marie-Anne Reulens.

In verband met een patiëntenstop worden enkel afspraken aanvaard van patiënten die reeds een Globaal Medisch Dossier in  De Doktershoek hebben.

 

Afspraak maken

In verband met een patiëntenstop worden enkel afspraken aanvaard van patiënten die reeds een Globaal Medisch Dossier in  De Doktershoek hebben.

Klik op onderstaande knop en boek in de agenda het meest geschikte tijdstip :

 • Vermeld bij uw afspraak uw contactgegevens (zodat wij u kunnen verwittigen indien de afspraak om dringende reden moet verplaatst worden).
 • Vermeld ook de specifieke reden van consultatie (ECG, wratten, gynaecologisch onderzoek, hechting, gesprek etc.)
 • Maak steeds 1 afspraak per persoon (boek 2 opeenvolgende afspraken voor consultatie met 2 personen).
 • Kom tijdig op uw afspraak!
 • Informeer ons als u door onvoorziene omstandigheden te laat komt.
 • Annuleer  uw afspraak tijdig online of telefonisch als u niet zal komen.
 • Verschijnt u zonder verwittiging NIET op de afspraak dan wordt hiervoor 20€ aangerekend bij uw volgend bezoek.

Acuut zieke patiënten
Bent u acuut ziek en u vindt online  geen vrije afspraak meer, bel dan naar de praktijk 089-492703.

Huisbezoeken
Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch (dus niet online) worden aangevraagd. Vraag huisbezoeken voor 10 uur aan.

Huisbezoeken zijn voorbehouden  aan zwaar zieke of minder mobiele patiënten.

Meerdere problemen, een vervolgafspraak
Bij meerdere problemen is het niet altijd mogelijk om alles af te handelen in de voorziene tijd. We noteren dit in uw medisch dossier en zullen u een vervolgafspraak voorstellen.

Identiteitskaart
Toon steeds uw identiteitskaart. Deze is  o.a. nodig voor de actualisatie van uw Elektronisch Medisch Dossier (EMD) en het nakijken van uw verzekeringsstatuut.

Medicatieschema
Breng ook uw medicatieschema mee op raadpleging.

De Doktershoek

De Doktershoek
Vanaf 1 januari 2018 is dokter Marina Geerits een samenwerking aangegaan met dokter Marie-Anne Reulens  onder de naam ‘De Doktershoek’ in Beverst.
Deze samenwerking bundelt de ervaringen als huisarts en bedrijfs-preventiearts.
Ook maakt de samenwerking  meer tijd beschikbaar voor patiëntenzorg  en de noodzakelijke  rusttijd voor de artsen. 

Wat is de doelstelling van samenwerken in De Doktershoek?

Het is onze overtuiging dat samenwerken in een groepspraktijk nuttig is. We delen onze ervaringen, overleggen regelmatig en bespreken moeilijkere medische problemen tijdens ons praktijkoverleg. Door onze kennis te bundelen proberen we u optimaal te helpen.

 • We dragen gezamenlijk zorg voor ons patiëntenbestand.
 • Door het globaal medisch dossier zijn de artsen steeds op de hoogte van uw volledige medische voorgeschiedenis.
  •  het (beurtelings) consulteren van beide huisartsen is hierdoor geen probleem.
  •  er wordt onderling overleg gepleegd.
 • Elk van de artsen bouwt zo een vertrouwensrelatie met u op.
 • Samen zorgen we voor kwaliteit en continuïteit in de praktijk.

Praktijkinformatie

Raadplegingen, een afspraak maken

Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD (Globaal Medisch Dossier). Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing ‘op maat’ te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier (GMD) voorziet het RIZIV een vergoeding. Eenmaal het GMD in orde is gebracht, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Uitslagen onderzoeken en inlichtingen
Indien u belt voor een uitslag van een onderzoek, dan doet u dit best tijdens de beluurtjes van de desbetreffende arts.

Voorschriften en attesten
Voorschriften en attesten worden om deontologische redenen uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Beluurtje tussen  16.30-17.00h
Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor de arts als de patiënt. Voor resultaten of kort advies kan u uw arts contacteren tijdens het beluurtje, op maandag, dinsdag en donderdag tussen  16.30h en 17.00h. en tijdens beluurtjes zoals in de online agenda aangegeven.

Tarieven
De artsen van De Doktershoek zijn geconventioneerd en hanteren de RIZIV-tarieven. Het Derde Betaler Systeem wordt toegepast. In dit geval betaalt de patiënt enkel per remgeld.

Betaal bij voorkeur niet cash. De Doktershoek biedt de mogelijkheid te betalen via diverse apps zoals:

googlepay

Bankcontact

Payconiq

Indien U geen gebruik kunt maken van een van bovengenoemde app kan ook het derde betalersysteem toegepast worden.