Home

Beste Patiënten,

Na meerdere onderbrekingen wegens gezondheidsredenen heb ik moeten besluiten om vanaf 01 juli 2022 de huisartsenpraktijk volledig stop te zetten.

Om ervoor te zorgen dat jullie nieuwe huisarts de zorg in de beste omstandigheden kan voortzetten zal ik op verzoek van deze huisarts uw medisch dossier aan hem/haar overmaken.

Ik ben u dankbaar voor het blijvend vertrouwen en begrip ondanks de moeilijke omstandigheden van de laatste jaren.

Moet vriendelijke groeten

M. Geerits

De Doktershoek

De Doktershoek is gevestigd te Beverst, Vijverstraat 4.